Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện lần 12 chuyên đề

Hoạt động HĐND - UBND

Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện lần 12 chuyên đề

10/11/2023

Sáng ngày 10/11/2023, Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện Tri Tôn tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các xã, thị trấn để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12 chuyên đề. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, ông Đỗ Minh Trí - phó chủ tịch UBND huyện.

Responsive image

Các đại biểu đại thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến dự thảo 2 tờ trình và 2 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025, nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Trong này, nguồn vốn chương trình năm 2023 là 29.111 triệu đồng, không đổi so với Nghị quyết số 11 ngày 5/7/2023 của HĐND huyện, chỉ chuyển đổi tăng và giảm vốn đối với các dự án. Cụ thể tổng vốn giải quyết tình trạng thiếu đất ở giảm trên 2,5 tỷ đồng, trong này có 7 xã không có nhu cầu thực hiện dự án, 2 xã giảm nhu cầu. Đồng thời điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung là 12.470 triệu đồng, tăng trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó bổ sung mới 11 công trình và điều chỉnh tăng giảm nội bộ 14 công trình. Đối với nguồn vốn đầu tư công trung hạn chương trình giai đoạn 2021 – 2025 là 95.217 triệu đồng, không đổi so với Nghị quyết số 10 ngày 5/7/2023 của HĐND huyện. Chỉ chuyển đổi nguồn vốn trên 2,5 tỷ đồng thực hiện dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở sang nước sinh hoạt tập trung.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc khẩn trương rà soát, khảo sát nhu cầu về đất ở, nước sinh hoạt tập trung để tiếp tục điểu chỉnh, bổ sung nguồn vốn trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia cho phù hợp. Đối với mức hỗ trợ đất ở 44 triệu đồng/hộ, các xã có ý kiến không thể triển khai thực hiện được do quá thấp không đủ để người dân mua nền nhà, huyện đã đề xuất với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội xem xét và chờ hướng dẫn giải quyết.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch ghi nhận các ý kiến đóng góp tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung số liệu của tờ trình và nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, đúng thể thức văn bản.

Trước đó, Ban Pháp chế của HĐND huyện Tri Tôn cũng tổ chức họp thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trịnh Hữu Phước - nguyên trưởng Phòng Y tế huyện nghỉ hưu.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===