Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chương trình dân tộc tại Tri Tôn

Hoạt động HĐND - UBND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chương trình dân tộc tại Tri Tôn

07/04/2023

Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang vừa làm việc với UBND huyện Tri Tôn khảo sát việc triển khai nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và việc tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở thờ tự trong dịp hè. Cùng làm việc với đoàn có đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huey65n Tri Tôn, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7.

Responsive image

          Toàn huyện Tri Tôn có 11.175 hộ dân tộc thiểu số, chủ yếu là Khmer, chiếm tỷ lệ 33,31%. Trong này hộ dân tộc nghèo 2.098, chiếm tỷ lệ 18,77% tổng số hộ dân tộc, có 1.487 hộ cận nghèo dân tộc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Kết quả rà sót, đối với dự án 1, toàn huyện có 1.644 hộ có nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, nước sinh hoạt phân tán và 01 công trình nước sinh hoạt tập trung. Dự án 4 đã phê duyệt 45 danh mục chi tiết đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025. Về kết quả giải ngân năm 2022 đã giải ngân 242,5 triệu đồng thuộc tiểu dự án 2 của dự án 1, đạt 33,53%, đã giải ngân 100% vốn năm 2022 đối với tiểu dự án 1 của dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. giải ngân chuyển đổi ngành nghề cho 19 hộ với kinh phí 1 tỷ đồng. Có 9 dự án được giao nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022, tuy nhiên chỉ quy định mức hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Về việc tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số, toàn huyện có 34/37 chùa phật giáo Nam tông Khmer tổ chức dạy chữ khmer trong dịp hè, với trên 2.300 người dự học là học sinh, phật tử và các sư tu trong chùa.

          Qua khảo sát đoàn đã ghi nhận một số khó khăn và kiến nghị  của huyện để trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết như nguồn vốn thực hiện chương trình chuyển giao về huyện còn chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân. Mức hỗ trợ đất sản xuất quá thấp, không đủ để người dân mua 1 công đất nên không triển khai được. Do hỗ trợ đất ở, nhà ở trực tiếp cho dân nên gây khó khăn trong lập hồ sơ, danh mục dự án. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy tiếng Khmer còn thiếu, cần có chế độ hỗ trợ người đứng lớp. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hàng kế hoạch và giao vốn sự nghiệp thực hiện chương trình dân tộc năm 2023. Cần có văn bản  hướng dẫn  các dự án, tiểu dự án…

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===