Danh mục dự án tiếp tục kêu gọi đầu tư

Kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án tiếp tục kêu gọi đầu tư

06/10/2019

1. Lĩnh vực du lịch – thương mại – dịch vụ:

- Khu du lịch Ô Tà Sóc xã Lương Phi, quy mô: 70ha.

- Khu du lịch Núi Nước thị trấn Ba Chúc, quy mô: 3,8ha.

- Khu du lịch Ô Đá thị trấn Ba Chúc, quy mô: 10ha.

- Khu du lịch Soài So xã Núi Tô, quy mô: 49ha.

- Du lịch sinh thái khu bảo tồn lúa mùa nước nổi xã Vĩnh Phước: 200ha.

- Du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng xã Núi Tô (Soài So và chân đồi Tà Pạ).

- Du lịch sinh thái rừng bảo tồn đa dạng sinh học xã Tân Tuyến.

- Xây dựng khu thương mại cửa khẩu Vĩnh Gia, quy mô: 9,9ha.

- Xây dựng chợ An Tức, quy mô 10.000m2.

- Xây dựng chợ nông sản Vĩnh Phước, quy mô: 7.000m2.

- Xây dựng Siêu thị thị trấn Tri Tôn.

- Xây dựng điểm dừng chân tại các xã Châu Lăng, Lương An Trà, Vĩnh Gia.

- Khu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng hồ Soài Check, 30ha.

2. Lĩnh vực chế biến – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

- Nhà máy chế biến và khai thác các sản phẩm từ cây thốt nốt: 1ha.

- Nhà máy nước khoán đóng chai thị trấn Tri Tôn, quy mô: 20.000 lít/ngày.

- Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học xã Ô Lâm, quy mô: 2.000 tấn/năm.

- Nhà máy sản xuất gốm sản xuất xã Châu Lăng, quy mô: 50.000 sản phẩm/năm.

- Kho bảo quản và nhà máy chế biến gạo ở các xã: Vĩnh Gia, Ô Lâm, Lương An Trà, Tân Tuyến, Ba Chúc, Tà Đảnh.

- Nhà máy may công nghiệp thị trấn Tri Tôn, quy mô: 2ha.

- Nhà máy chế biến cây dược liệu xã Núi Tô, thị trấn Tri Tôn, quy mô: 1ha.

- Cụm công nghiệp Lương An Trà, quy mô 20ha.

- Cụm công nghiệp thị trấn Tri Tôn, quy mô 20ha.

- Nhà máy chế biến, đóng hộp cây ăn quả: quy mô 2ha.

- Nhà máy chế biến tinh bộ khoai lang, khoai mì.

- Nhà máy chế biến Dó Bầu xã Lê Trì

3. Lĩnh vực môi trường và nước thải:

- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Tri Tôn.

- Nhà máy giết mổ heo, chế biến thịt đóng họp, xúc xích,.... chế biến phụ phẩm giết mổ; tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng; quy mô: 3ha.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026