Ưu đãi đầu tư

Kêu gọi đầu tư

Ưu đãi đầu tư

22/09/2019

Để có thể tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện Tri Tôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững, tỉnh An Giang nói chung và huyện Tri Tôn nói riêng đang có những cơ chế ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà đầu tư khi đến tham gia đầu tư trên địa bàn huyện như sau:

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. Đặc biệt ưu đãi trong 04 lĩnh vực:

1. Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ phụ trợ

2. Nông nghiệp

3. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng

4. Văn hóa xã hội, thể thao, y tế

II. Ưu đãi trong 5 lĩnh vực:

1. Khoa học Công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin

2. Nông nghiệp

3. Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng

4. Văn hóa xã hội, thể thao, y tế

5. Ngành nghề khác: vốn >=6.000 tỷ đồng; lao động > 500 lao động ở nông thôn; Doanh nghiệp CNC,…

HÌNH THỨC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

1. Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Miến thuế thập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

3. Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

 

Tri Tôn - Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, 2019

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026