Ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới

21/09/2023

Chiều ngày 21/9, tại xã Lương Phi, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho các đồng chí cán bộ trong khối đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, trưởng hoặc phó ấp và nông dân tiêu biểu 2 xã Lương Phi và Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Responsive image

Tại hội nghị đã tuyên truyền hai chuyên đề về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2025 và “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới” trong tình hình mới; Kỹ năng của cán bộ khối vận trong tuyên truyền nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. 

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 mà cụ thể là các xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu, rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Hồng Đăng

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===