Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, trao đổi cùng đoàn viên thanh niên, về việc hỗ trợ bò sinh sản, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Kinh tế - Xã hội

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, trao đổi cùng đoàn viên thanh niên, về việc hỗ trợ bò sinh sản, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

13/11/2023

Chiều ngày 13/11, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang, Huyện đoàn Tri Tôn, tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi cùng 30 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Lê Trì, về việc hỗ trợ bò sinh sản trong năm 2023, thuộc Dự án 2 “Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Responsive image

 Ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam đã nêu mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ bò giống sinh sản, thuộc Dự án 2 Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cho 30 đoàn viên thanh niên, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, bên cạnh đó, cán bộ thú y cũng hướng dẫn khái quát những kiến thức và kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi bò sinh sản một cách hiệu quả nhất như cách xây dựng chuồng trại, nguồn thức ăn, cách tiêm phòng bệnh…. Việc hỗ trợ bò giống sinh sản dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12 năm 2023, nhằm hỗ trợ thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trong quá trình triển khai mô hình, Huyện Đoàn Tri Tôn sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp, UBND xã Lê Trì thường xuyên kiểm tra định kỳ để nắm tình hình. Lê Trì là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn, với trên 1.700 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu, với 257 hộ nghèo, trong đó có 192 hộ nghèo, 42 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản, được đánh giá phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, khả năng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===