Tri Tôn ra quân kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn ra quân kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

09/10/2023

Thực hiện Công điện số 796, Công điện số 825 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngày 9/10/2023, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tri Tôn gồm Công an huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Xí nghiệp Điện Nước và Điện lực Tri Tôn tổ chức ra quân kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao,

Responsive image

Đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống câu mắc điện, mức độ an toàn của đường dây điện câu chuyền và các thiết bị tiêu thụ điện như: dây dẫn, hệ thống bảo vệ quá tải, bảo vệ dòng rò, đèn, mô-tơ, máy bơm nước, chiếu sáng, bảng hiệu… Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phương tiện dung cụ chữa cháy, nguồn nước, máy bơm, bình chữa cháy, lối thoát hiểm, việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Qua đó đoàn lập biên bản yều cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC như thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; Điều kiện về ngăn cháy lan, lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; hệ thống, thiết bị PCCC; hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ.

Bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện, hàng hóa kinh doanh trong nhà bảo đảm ngăn cháy lan; tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ để xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ tháo dỡ thô sơ....

Responsive image

Theo kế họach, từ nay đến hết tháng 10/2023 đội kiểm tra liên ngành huyện Tri Tôn tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với các loại hình nhà, chủ động xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đảm bảo an toàn, ổn định trong hoạt động cung ứng và sử dụng điện, phòng tránh sự cố, tai nạn điện và cháy, nổ có thể xảy ra. Tăng cường trách nhiệm của chủ doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===