Tri Tôn kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị giao nguồn cho Trung đoàn bộ binh 20

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị giao nguồn cho Trung đoàn bộ binh 20

18/08/2023

Sáng ngày 18/8/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn kết hợp Trung đoàn Bộ Binh 20, Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9 tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023. Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đến dự

Responsive image

Hoạt động kiểm tra được tổ chức nắm chắc số lượng, chất lượng và tình hình hoạt động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đã được sắp xếp vào Trung đoàn. Đánh giá công tác đăng ký, quản lý và sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện với Trung đoàn. Qua đó làm cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế đơn vị dư bị động viên, quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị, kịp tời sẵn sàng động viên cho đơn vị đạt chất lượng và đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao.

Responsive image

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị các lực lượng phối hợp tốt với đơn vị nhận quân thực hiện tốt đợt kiểm tra, và các chế độ chính sách cho quân nhân dự bị. Yêu cầu mỗi đồng chí quân nhân phải học tập, phấn đấu xây dựng hình ảnh “anh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân”, từ cuộc sống đời thường, trong sản xuất, học tập, chiến đấu. Tương trợ giúp đỡ nhau trong huấn luyện, phấn đấu vươn lên chăm lo cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Các xã thị trấn chăm lo tốt gia đình quân nhân.

Trong đợt này toàn huyện có trên 440 quân nhân dự bị  của các  xã, thị trấn được kiểm tra chất lượng, sinh hoạt và cấp phát tiêu chuẩn, chế độ theo đúng quy định.

Công tác huấn luyện, động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật là một mặt của công tác động viên quân đội, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị động viên. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đợt kiểm tra sẵn sàng động viên đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, chất lượng phương tiện kỹ thuật an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng quân nhân dự bị cũng như rèn luyện tác phong quân sự cho lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===