An Giang đề nghị công nhận 3 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

Về Kinh tế - Xã hội

An Giang đề nghị công nhận 3 di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt

24/01/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vừa tổ chức hội nghị bình chọn đề nghị nâng 3 khu di tích gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), khu di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và khu di tích Nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vừa tổ chức hội nghị bình chọn đề nghị nâng 3 khu di tích gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), khu di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và khu di tích Nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Responsive image
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang vừa tổ chức hội nghị bình chọn đề nghị nâng 3 khu di tích gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), khu di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) và khu di tích Nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.

 

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===