Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các Xã – Thị trấn
Đảng bộ xã Vĩnh Phước qua ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (31/12/2018)

Trong ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2020, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá những thành tựu đạt được, mạnh dạn nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp quan trọng đến năm 2020 thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, kịp thời lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ cũng như sự quản lý sâu sát của Nhà nước, sự phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng của các Ban ngành, đoàn thể nên các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong thời gian qua, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng quan tâm làm tăng năng suất chất lượng, giảm giá thành sản phẩm. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng chương trình 03 giảm 03 tăng, 01 phải 05 giảm, các hoạt động khuyến nông, nâng cấp giao thông thủy lợi được đầu tư thường xuyên, góp phần đưa năng suất, sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng lên. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch tam nông. Diện tích gieo trồng hàng năm luôn đạt 100%. Sản lượng lương thực ước đạt 61.786 tấn/ha. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên 12 tỷ đồng, đạt 137%, thu nhập bình quân đầu người gần 22 triệu 600 ngàn đồng/năm. Chăn nuôi ổn định và phát triển, nổi bật là mô hình nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, hướng trang trại. Công tác quản lý kiểm tra tiêm phòng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, từ đó không xảy ra dịch bệnh nào.
Mặc dù không phải là xã điểm của huyện về mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhưng Đảng bộ xã Vĩnh Phước tập trung tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả về nông thôn mới. Ngoài ra, còn vận động sửa chữa các cây cầu nông thôn, rãi đá bụi đường bộ với tổng kinh phí gần 2 tỷ 100 triệu đồng. Cất mới 57 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương và Mái ấm ATV, vận động cấp 6.553 phần quà, 83 chiếc xe đạp và dụng cụ học tập cho hộ nghèo và học sinh với tổng số tiền gần 2 tỷ 50 triệu đồng. Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí với 39/49 chỉ tiêu NTM.
Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và khai thác có hiệu quả các tiềm năng được quan tâm đầu tư và phát triển. Hiện toàn xã có 05 cơ sở hàn tiện, 01 cơ sở mua bán vật liệu xây dựng, 03 cơ sở phân bón và bảo vệ thực vật, 03 cơ sở nấu rượu. Các ngành nghề truyền thống tại địa phương như nghề đánh bắt cá bằng câu, lưới và các ngành cơ khí sửa chữa máy công nghiệp, quán giải khát, ăn uống cùng các dịch vụ khác cũng góp phần làm tăng giá trị kinh tế Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại Dịch vụ. Xây dựng kết cấu kinh tế hạ tầng, xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục ấp, điện sinh hoạt, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa ngày càng hoàn thiện, tạo đà phát triển chung của xã và phục vụ tốt cho nhu cầu của dân tại địa phương.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đều đạt. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo,… được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội quan tâm. Đến nay đã giải quyết được 1.560 lượt lao động, đạt 156,5%, mở 4 lớp đào tạo nghề có trên 118 học viên tham gia. Sự nghiệp giáo dục, y tế, thể dục, thể thao tiếp tục có bước phát triển, huy động xã hội đóng góp ngày càng nhiều, xã có 02 điểm trường được công nhận xanh, sạch, đẹp. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực, có khoảng 84,12%  hộ gia đình và 04/04 ấp, 10/10 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí từng bước được cải thiện đáng kể, các chuẩn mực về đạo đức, lối sống phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy và giữ vững; Các chính sách về tôn giáo, dân tộc thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị và quốc phòng tiếp tục được củng cố và ổn định.
Giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội: Lồng ghép các chương trình, dự án, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho mục tiêu giảm nghèo. Cải thiện điều kiện sống của dân cư ở các tuyến kênh. Phấn đấu hàng năm tạo thêm việc làm cho những người đang trong độ tuổi lao động. Thực hiện tốt các chính sách xã hội cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng; Quan tâm người già, trẻ em, người tàn tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hơn hai năm qua, đã cất mới, sửa chữa 12 căn nhà cho các đối tượng chính sách; Triển khai thực hiện tốt, kịp thời và đầy đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách và đối tượng Bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức giải ngân cho 456 hộ nghèo, cận nghèo vay, với tổng kinh phí là 8 tỷ đồng.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên trong tình hình mới. Trong nửa nhiệm kỳ, xã đã kết nạp được 14 Đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên lên 80 đồng chí. Thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.
Với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo bước đột phá về phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Vĩnh Phước duy trì tăng trưởng tốc độ kinh tế, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng phát triển. Phát huy thế mạnh nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chương trình tam nông. Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí, tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo thêm nhiều việc làm mới. Giảm mạnh các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/năm; Tổng thu ngân sách đến năm 2020 đạt 30 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm. Trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Phước sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguồn phát hành :Hồng Vân
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này