Cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Về việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 (08/11/2018)

Phòng GDĐT thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển toàn ngành và việc phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT năm học 2018-2019 như sau:

A. Việc tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tuyển dụng

I. Phân cấp tuyển dụng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức thu nhận hồ sơ và điều chuyển nguyện vọng đăng ký cho thí sinh dự tuyển toàn ngành theo kế hoạch, kể cả vị trí nhân viên văn phòng.

- Chuyển danh sách thí sinh đăng ký cho các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT (sau khi kết thúc việc điều chuyển nguyện vọng) để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ kế hoạch của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt, Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình UBND cấp huyện phê duyệt;

- Thông báo cho thí sinh dự tuyển được biết những nội dung có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Phòng GDĐT theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Các địa chỉ Phòng GDĐT đăng tải thông tin để thí sinh biết thực hiện:

+ Website Phòng Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn, tại địa chỉ: pgdtriton.edu.vn

+ Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Tri Tôn, tại địa chỉ: triton.angiang.gov.vn

+ Niêm yết thông tin tại cơ quan Phòng GDĐT Tri Tôn (số 120 Trần Hưng Đạo, TT Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

- Tham mưu UBND cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Ban hành quyết định các Ban tổ giúp việc xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Phòng

- Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng theo Kế hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành;

- Trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc được phân cấp quản lý. Báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

3. Các đơn vị trực thuộc Phòng

- Căn cứ số liệu và dữ liệu về thí sinh đăng ký dự tuyển các vị trí nhân viên (trừ nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm) do Sở, Phòng cung cấp, thành lập Hội đồng xét tuyển và thực hiện quy trình xét tuyển tại đơn vị đối với các vị trí được phân cấp.

- Gửi kết quả trúng tuyển về Phòng để trình UBND huyện ra quyết định công nhận kết quả trúng tuyển.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng (Bảng nhu cầu từng vị trí cụ thể kèm theo)

III. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng toàn ngành từ ngày: 31/10/2018 đến hết ngày 19/11/2018 (Buổi sáng nhận từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

- Nơi thu nhận hồ sơ: Tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

- Công bố kết quả đăng ký lần đầu ngày 22/11/2018

- Nhận đơn điều chuyển nguyện vọng từ 7g30 đến 16g30 các ngày:

   + Lần 1: ngày 23/11/2018 (công bố kết quả điều chuyển lúc 18g00 cùng ngày)

   + Lần 2: ngày 24/11/2018 (công bố kết quả  điều chuyển lúc 18g00 cùng ngày)

   + Lần 3: ngày 25/11/2018 (công bố kết quả điều chuyển lần cuối cùng trước ngày 27/11/2018)

* Thí sinh xin điều chỉnh nguyện vọng phải liên hệ trực tiếp với cán bộ nhận hồ sơ tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian qui định và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh để cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu trước khi nhận phiếu điều chỉnh.

            - Phòng GDĐT nhận danh sách, hồ sơ, lệ phí do Sở GDĐT An Giang chuyển giao vào ngày 29/11/2018.

- Từ ngày 30/11/2018 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc Phòng GDĐT Tri Tôn thì liên hệ trực tiếp Phòng GDĐT Tri Tôn để biết thông tin liên quan về việc tuyển dụng.

Lưu ý: Phòng GDĐT Tri Tôn sẽ thông báo khung thời gian cụ thể về việc tuyển dụng viên chức tại các địa chỉ như khoản 2, mục I và niêm yết tại cơ quan Phòng GDĐT, yêu cầu thí sinh dự tuyển truy cập tại các địa chỉ trên hoặc đến trực tiếp cơ quan Phòng GDĐT Tri Tôn để biết thông tin.

IV. Phí đăng ký dự tuyển: 400.000/hồ sơ

V. Hồ sơ dự tuyển

1. Qui định chung về hồ sơ

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

            Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có nhu cầu trong cùng một đợt tuyển, nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt tuyển sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển.

2. Hồ sơ gồm:

2.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (mẫu 1);

2.2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của công an địa phương hoặc của trường đào tạo trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (mẫu 2);

2.3. Bản sao giấy khai sinh;

2.4. Bản chụp văn bằng tốt nghiệp về học vấn, chuyên môn, kèm theo bảng điểm theo qui định. Nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì phải có giấy xác nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận tạm thời do trường đào tạo cấp (kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do trường đào tạo quy định về điều kiện cấp bằng). Riêng đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì phải nộp thêm bản chụp bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.

2.5.Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng);

2.6. Bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Nếu đã có kết quả đạt trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của đợt thi gần nhất nhưng chưa được cấp chứng nhận (chứng chỉ) chính thức thì phải nộp bảng điểm hoặc chứng nhận tạm thời.

2.7. Bản phô tô giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định (nếu có);

2.8. Phiếu kê khai nhập dữ liệu đăng ký dự tuyển có dán ảnh (mẫu 3);

2.9. Đơn xin điều chỉnh chi tiết hồ sơ, nguyện vọng đăng ký dự tuyển (mẫu 4). Nộp theo lịch điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu.

- Trong các loại hồ sơ trên yêu cầu hồ sơ nêu tại mục 2.6. phải có công chứng. Hồ sơ phải được xếp theo thứ tự như trên, kẹp lại cho vào phong bì (23cm x 30cm).

- Thí sinh có thể tải các biểu mẫu được đăng trên Website của sở để làm hồ sơ dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng không bán hồ sơ và không trả lại hồ sơ cho thí sinh đăng ký dự tuyển.

- Nếu thí sinh đã được nộp hồ sơ, đang tham gia quy trình tuyển dụng nhưng phát hiện có thành phần hồ sơ không hợp lệ thì đình chỉ ngay tại thời điểm phát hiện, nếu đã được trúng tuyển thì sẽ bị hủy kết quả.

VI. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung

1.1. Là công dân Việt Nam;

            1.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên, tính đến năm tuyển dụng;

1.3. Có đủ sức khỏe đảm bảo công việc hoặc nhiệm vụ đăng ký dự tuyển. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp…;

            1.4. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập hợp pháp, đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của vị trí cần tuyển;

            1.5. Có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng.

2. Vị trí tuyển dụng và điều kiện dự tuyển vào các vị trí

            a) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên giảng dạy các cấp học)

 

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh (*)

Trình độ Tin học

Giáo viên Mầm non hạng IV

Mã số V.07.02.06

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (CĐSP) giáo dục mầm non trở lên.

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A hoặc tương đương.

Giáo viên Tiểu học hạng IV

Mã số V.07.03.09

Tốt nghiệp CĐSP giáo dục Tiểu học (đối với vị trí GV chủ nhiệm) hoặc CĐSP trở lên chuyên ngành phù hợp môn tuyển, đối với Giáo viên dạy tiếng Anh có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2)(*)

- Bậc 1 (A1);

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh

Chứng chỉ A hoặc tương đương

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III

Mã số V.07.04.12

Tốt nghiệp CĐSP trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển; đối với vị trí Giáo viên dạy tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2) (*)

 

- Bậc 1 (A1);

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên tiếng Anh hoặc tiếng Khmer  phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh hoặc Khmer

Chứng chỉ A hoặc tương đương

b) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (nhân viên trường học)

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh (*)

Trình độ Tin học

Nhân viên Văn thư

CDNN: Văn thư Trung cấp Mã số 02.008

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Văn thư trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư(*)

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A hoặc tương đương

Nhân viên Thư viện

CDNN: Thư viện viên hạng IV Mã số V.10.02.07

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện.

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A hoặc tương đương

Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

 

- Đăng ký vào trường Tiểu học: Tốt nghiệp CĐSP trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học (**).

- Đăng ký vào trường THCS: Tốt nghiệp CĐSP trở lên chuyên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học(**)

- Bậc 1 (A1) đối với trường TH và THCS

 

 

 

 

 

Chứng chỉ A hoặc tương đương.

Nhân viên Công nghệ thông tin

Kỹ thuật viên hạng IV Mã sốV.05.02.08

Tốt nghiệp CĐSP trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

 

 

Chứng chỉ   A hoặc tương đương

 

Nhân viên kế toán

CDNN: Kế toán viên Trung cấp 

Mã số 06.032

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính kế toán

Chứng chỉ  A hoặc tương đương

Chứng chỉ A hoặc tương đương

  Nhân viên Y tế

CDNN: Y sĩ hạng IV -Mã số V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A hoặc tương đương

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV -- Mã số: V.07.06.16

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí  - Có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành(**)

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A hoặc tương đương

 (*) Trình độ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT.

Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên có thể nộp các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh thay thế như: Tiếng Anh thực hành (A,B,C), IELTS, TOEIC..cấp độ tương đương.

Các trường hợp nộp chứng chỉ/chứng nhận thay thế này phải thực hiện cam kết sẽ tự bồi dưỡng và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ theo quy định và nộp bổ sung* khi có cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi.

(**) Nếu thí sinh chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định thì phải có cam kết đi học tập tự túc nếu được trúng tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh...;

B. Quy trình và hình thức tuyển dụng

I. Quy trình và hình thức tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT các vị trí dự tuyển nhân viên văn phòng (được phân cấp tuyển dụng, trừ nhân viên thiết bị - thí nghiệm)

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại  Điều 11 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

1. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, gồm:

Phỏng vấn kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành được đào tạo; hiểu biết về công việc của vị trí đăng ký dự tuyển, phương pháp làm việc của vị trí đăng ký dự tuyển; giải quyết tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế hoạt động nghề nghiệp hoặc mô tả qui trình xử lý một công việc cụ thể thuộc vị trí dự tuyển;

2.  Hình thức và nguyên tắc xét tuyển: Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn áp dung đối với các thí sinh:

- Dự tuyển vào vị trí Nhân viên Thư viện, nhân viên Văn thư, nhân viên Công nghệ thông tin, nhân viên kế toán, nhân viên Y tế, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Mỗi thí sinh bốc thăm và trả lời trực tiếp 02 câu hỏi (01câu hỏi về kiến thức chuyên môn; 01 câu hỏi về trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật). Thí sinh có thời gian chuẩn bị đề cương trả lời câu hỏi sau khi bốc thăm 10 phút và trình bày câu hỏi không quá 10 phút.

3. Cách tính điểm xét tuyển, bao gồm:

3.1. Điểm kết quả học tập và điểm tốt nghiệp:

a) Đối với người không được đào tạo theo hệ thống tín chỉ gồm có điểm học tập và điểm tốt nghiệp:

- Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

* Điểm xét tuyển của mục này là tổng của 02 loại điểm trên sau khi quy đổi.

b) Đối với người được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (theo thang điểm 4) sẽ được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển khai báo và nộp hồ sơ trình độ chuyên môn nào thì tính điểm theo bảng điểm của trình độ chuyên môn đó (Ví dụ: khai báo trình độ đại học thì tính điểm trên bảng điểm đại học; khai báo trình độ thạc sĩ thì tính điểm trên bảng điểm thạc sĩ…) Mọi vấn đề liên quan đến tuyển dụng thống nhất trên cùng 01 nội dung khai báo.

Nếu trong bảng điểm có 2 loại điểm (thang điểm 4 và thang điểm 10) thì thí sinh phải lựa chọn và đăng ký với HĐ tuyển dụng thang điểm 4 hoặc 10 để tính điểm xét tuyển.

3.2. Điểm phỏng vấn sát hạch được đánh giá theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

3.3. Điểm xét tuyển là tổng của điểm kết quả học tập, điểm tốt nghiệp (mục 3.1) và điểm phỏng vấn sát hạch (mục 3.2).

4. Xác định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp (mục 3.1), điểm sát hạch phỏng vấn chưa nhân hệ số mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Trường hợp đăng ký dự tuyển vào đơn vị có số người dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển dụng thì ngoài điều kiện trên, người trúng tuyển phải có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại 01 đơn vị tuyển.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có số điểm sát hạch phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Nếu số điểm phỏng vấn sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ;

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng loại giỏi;

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

* Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

II. Quy trình và hình thức tuyển dụng đối với các vị trí dự tuyển do Phòng GDĐT tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại  Điều 11 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

1. Nội dung Xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, gồm:

Phỏng vấn hoặc thực hành kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành được đào tạo; hiểu biết về công việc của vị trí đăng ký dự tuyển, phương pháp giảng dạy hoặc phương pháp làm việc của vị trí đăng ký dự tuyển; giải quyết tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế hoạt động nghề nghiệp hoặc mô tả qui trình xử lý một công việc cụ thể thuộc vị trí dự tuyển; thực hành lên lớp thực hiện 01 tiết giảng dạy với thời lượng từ 35 đến 45 phút (tùy theo cấp học).

2.  Hình thức và nguyên tắc xét tuyển.

a) Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn: Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học tại đơn vị dự tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển bằng hoặc thấp hơn số chỉ tiêu của đơn vị; thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm.

Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm và trả lời trực tiếp 02 câu hỏi (01câu hỏi về kiến thức chuyên môn; 01 câu hỏi về trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật). Thí sinh có thời gian chuẩn bị đề cương trả lời câu hỏi sau khi bốc thăm khoảng 10 phút và trình bày câu hỏi không quá 10 phút.

b) Kiểm tra sát hạch thông qua thực hành: Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên giảng dạy các cấp học tại đơn vị dự tuyển có số lượng thí sinh dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu của đơn vị.

Mỗi thí sinh lên lớp thực hành giảng dạy 01 tiết do thí sinh tự chọn theo khối lớp được Hội đồng tuyển dụng qui định (không bắt buộc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin). Thời gian thực hiện đối với cấp mầm non, tiểu học là 35 phút ; cấp trung học là 45 phút.

3. Cách tính điểm xét tuyển, bao gồm:

3.1. Điểm kết quả học tập và điểm tốt nghiệp:

a) Đối với người không được đào tạo theo hệ thống tín chỉ gồm có điểm học tập và điểm tốt nghiệp:

- Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

b) Đối với người được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (theo thang điểm 4) sẽ được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển khai báo và nộp hồ sơ trình độ chuyên môn nào thì tính điểm theo bảng điểm của trình độ chuyên môn đó (Ví dụ: khai báo trình độ đại học thì tính điểm trên bảng điểm đại học; khai báo trình độ thạc sĩ thì tính điểm trên bảng điểm thạc sĩ…) Mọi vấn đề liên quan đến tuyển dụng thống nhất trên cùng 01 nội dung khai báo.

Nếu trong bảng điểm có 2 loại điểm (thang điểm 4 và thang điểm 10) thì thí sinh phải lựa chọn và đăng ký với HĐ tuyển dụng thang điểm 4 hoặc 10 để tính điểm xét tuyển.

3.2. Điểm phỏng vấn sát hạch hoặc thực hành được đánh giá theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

3.3. Điểm xét tuyển là tổng của điểm kết quả học tập, điểm tốt nghiệp (mục 3.1) và điểm phỏng vấn sát hạch (mục 3.2).

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đủ các điều kiện sau:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp (mục 3.1), điểm sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành chưa nhân hệ số mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Trường hợp đăng ký dự tuyển vào đơn vị có số người dự tuyển cao hơn số chỉ tiêu tuyển dụng thì ngoài điều kiện trên, người trúng tuyển phải có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại 01 đơn vị tuyển.

 - Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có số điểm sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu số điểm phỏng vấn sát hạch bằng nhau thì Chủ tịch hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ;

+ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng loại giỏi;

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

* Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

Trên đây là thông báo về việc thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và những thông tin liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT. Mọi thông tin liên quan Phòng sẽ đăng tải trên Website của Phòng GDĐT Tri Tôn, Cổng thông tin điển tử của UBND huyện Tri Tôn và niêm yết tại cơ quan Phòng GDĐT Tri Tôn, đề nghị thí sinh thường xuyên tra cứu để biết.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin phản ánh về Phòng GDĐT Tri Tôn (Tổ chức cán bộ) để được giải thích, tư vấn thêm, bằng các hình thức:

- Điện thoại: 02963.874268 (trong giờ làm việc).

- Email: pgdtriton@angiang.edu.vn./.


* Thông báo số 230/TB-PGDĐT ngày 31/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn V/v tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

* Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019


Nguồn phát hành :Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Bia Tưởng Niệm Ô Tà Sóc xã Lương Phi
Cây Đậu Phộng
Cây Lúa
Đồi Tà Pạ
Giao thông đi lại trên địa bàn huyện Tri Tôn khá thuận tiện
Khu du lịch Soài So
Khu tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng
Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc
Cây Thốt Nốt
Tràm – Loại cây có nhiều điều kiện phát triển tại Tri Tôn
Tri Tôn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị
Đồi Tức Dụp xã An Tức
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Ðang t?i....
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin khác Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND Huyện Tri Tôn An Giang
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0763. 874. 351, Fax: 0763. 874. 790 - Email: triton@angiang.gov.vn
@Ghi rõ nguồn "Huyện Tri Tôn An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này