Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập huấn mô hình tổ truyền thông cộng đồng

Khối Đảng - Khối Vận

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập huấn mô hình tổ truyền thông cộng đồng

10/11/2023

Ngày 10/11/2023, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành và duy trì mô hình tổ truyền thông cộng đồng cho thành viên 13 tổ truyền thông cộng đồng của các khóm ấp đặc biệt khó khăn thuộc 6 xã, thị trấn gồm: Núi Tô, An Tức, Ô Lâm, Lê Trì, thị trấn Tri Tôn và Ba Chúc.

Responsive image

Đây là hoạt động nằm trong dự án 8 “Thực hiên bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bao dân tộc thiểu số và miền núi.

          Các học viên được tìm hiểu tổng quan về mô hình Tổ truyền thông cộng đồng. Các bước thành lập Tổ truyền thông cộng đồng. Các hoạt động vận hành, duy trì hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng; Các hình thức, phương pháp truyền thông áp dụng tại Tổ truyền thông cộng đồng như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp xã; truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ gia đình; Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông; Kỹ năng truyền thông qua loa phát thanh, mạng xã hội; Kỹ năng viết tin, bài. Vấn đề giới nổi bật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới; qua đó nâng cao nặng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em trong cộng đồng để thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Dự án 8 là cơ hội để giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là một trong những Dự án trao nhiều cơ hội để phụ nữ mạnh mẽ vươn lên. Dự án gồm 4 nội dung can thiệp, 10 chỉ tiêu cơ bản. Trong này nội dung xây dựng, vận hành các tổ/nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng là một trong những nội dung, chỉ tiêu cốt lõi của dự án. Mục tiêu của huyện Tri Tôn đặt ra là thành lập 19 tổ truyền thông tại tất cả 19 khóm ấp đặc biệt khó khăn.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===