Về việc cho hộ ông (bà): Trương Văn Giảng thuê đất nông nghiệp

Thông báo

Về việc cho hộ ông (bà): Trương Văn Giảng thuê đất nông nghiệp

15/06/2022

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn ban hành Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc cho thuê đất nông nghiệp.

Cho phép hộ ông (bà): Trương Văn Giảng, sinh năm: 1952.

Thường trú tại: xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thuê đất với diện tích: 5277 m2, thửa đất số: 516; tờ bản đồ số: 49; khu đất toạ lạc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 30/9/2004 đến ngày 30/9/2054.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tri Tôn lập ngày 05/5/2021 và đã được thẩm định.

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

 

Tải Quyết định số 2524/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===