V/v đổi số tài khoản ngân hàng và hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông báo

V/v đổi số tài khoản ngân hàng và hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

12/05/2023

V/v đổi số tài khoản ngân hàng và hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Căn cứ Công văn số 814/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sở Giao thông vận tải An Giang tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

1. Để nộp hồ sơ trực tuyến người dân cần chuẩn bị. 

- File ảnh chụp chân dung theo quy cách: Mắt nhìn thẳng, không đeo kính, nền màu xanh dương, ảnh rõ nét, cỡ file ảnh 3x4 cm.

- Ảnh scan, ảnh chụp màu 02 mặt của Giấy phép lái xe (GPLX) đang sử dụng và Căn cước công dân dưới định dạng file (.pdf) hoặc (.doc).

- Có mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của UBND xã, phường (có chữ ký số).

 2. Người dân nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html (đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng).

3. Việc sử dụng Giấy khám sức khỏe để nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân có thể thực hiện theo 02 cách sau:

- Một là, người dân đến các cơ sở y tế đã liên thông được dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe điện tử trên cổng dịch vụ Công quốc gia để khám sức khỏe hoặc (các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang đủ điều kiện khám sức khỏe theo công văn số 05/SYT-NVY ngày 03/01/2023 của Sở Y tế An Giang về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06).

- Hai là, nếu giấy khám sức khỏe đó chưa được liên thông dữ liệu điện tử của ngành y tế thì người dân mang giấy khám sức khỏe đó ra UBND xã, phường để chứng thực điện tử, lấy file giấy khám sức khỏe đã được chứng thực điện tử để thực hiện nộp hồ sơ.

4. Người dân chuyển lệ phí đổi giấy phép lái xe dịch vụ công mức độ 4 như sau:

- Tên tài khoản: Sở Giao thông vận tải An Giang.

- Tài khoản số: 129000114469.

- Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh An Giang.

Để giúp người dân tiếp cận được thông tin nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và nhận kết quả tại nhà, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức hỗ trợ thông tin tuyên truyền đến lực lượng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp thuộc hệ thống quản lý của đơn vị mình biết để thực hiện./.

 

Tải Thông báo 100/TB-SGTVT ngày 12/5/2023

Sở Giao Thông - Vận Tải tỉnh An Giang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===