Thuê đơn vị tư vấn lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Tri Tôn

Thông báo

Thuê đơn vị tư vấn lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Tri Tôn

01/08/2022

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tri Tôn thông báo đến quý công ty có năng lực tư vấn và lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên cấp huyện.

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ công văn số 751/UBND-KT ngày 26 tháng 07 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân về việc thuê đơn vị tư vấn lấp lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Nay Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tri Tôn thông báo đến quý công ty có năng lực tư vấn và lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên cấp huyện đề nghị gởi hồ sơ năng lực và báo giá về Phòng Tài nguyên và môi trường huyện địa chỉ: Số 83 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và file mềm qua hộp thư điện tử: ptnmt.triton@angiang.gov.vn  chậm nhất ngày 19/8/2022. Chi tiết xin liên hệ bà Võ Bích Ngọc – chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường, số điện thoại 02963.770937./.

Phòng Tài nguyên và Môi Trường trân trọng thông báo đến quý công ty./.

 

Tải Thông báo số 500/TB.TNMT ngày 01/8/2022

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===