Thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Hồng; cư trú tại ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014-2016)

Thông báo

Thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Văn Hồng; cư trú tại ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014-2016)

02/06/2023

Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===