Kết quả phỏng vấn và thực hành tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn năm 2023

Thông báo

Kết quả phỏng vấn và thực hành tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn năm 2023

22/06/2023

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn năm 2023 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và thực hành:

Tải Thông báo số 19/TB-HĐTD ngày 21/6/2023

 

 

 

Hội đồng tuyển dụng huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===