Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn năm 2023

Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Tri Tôn năm 2023

26/05/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 Thông báo có 137 thí sinh đủ điều kiện; tiêu chuẩn tham dự vòng 2 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người dự tuyển được biết để tham gia sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành giảng dạy. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch và triệu tập thí sinh sau./.

Thông báo số 08/TB-HDTD ngày 26/05/2023

 

 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===