Công khai thông tin báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang

Thông báo

Công khai thông tin báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang

15/11/2022

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang trên trang thông tin điện tử để tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra tham mưu UBND huyện cấp giấy phép môi trường theo quy định

Hồ sơ bao gồm:
-
Công văn số 04/2022/GĐN/NPK ngày 09/11/2022 của Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Nông Phú Khang.
-
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Nông Phú Khang.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===