Lịch công tác tuần

Lịch làm việc

Lịch công tác tuần

17/01/2022

Lịch làm việc của TT. HU, HĐND, UBND huyện Tri Tôn (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Ngày

BT.CT.UBND

Cao Quang Liêm

PBT.TT.HU

Phan Văn Sương

PBT.CT.HĐND

Nguyễn Thị Phương Lan

PCT.UBND

Đỗ Minh Trí

PCT.UBND

Trần Minh Giang

PCT.HĐND

Men Sây Ma

Thứ hai

17/01/2022

(nhằm ngày 15/12 âl)

-7h30: Họp TT.Huyện ủy

-10h:Làm việc các ngành chuẩn bị lễ khánh thành công trình: “cầu dây văng điện biên phủ”

 

-7h30: Họp TT.Huyện ủy

 

-7h30: Họp TT.Huyện ủy

-S: Thăm, chúc tết các đơn vị, cô chú LTCM. (cả ngày)

-7h30: Họp TT.Huyện ủy.

-10h: Dự bàn giao nền nhà cho bà Ngọc.

-14h: Làm việc với Thanh tra tỉnh về chấm dứt khiếu nại với bà Ngọc tại phòng họp UBND huyện.

 

-7h30: Dự Lễ ra quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân – Dân” tại HT UBND xã Tân Tuyến.

-15h: Tiếp Đoàn ĐB.QH đến thăm GĐCS nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần tại xã An Tức

 

-7h30: Họp TT.Huyện ủy

-15h: Tiếp Đoàn ĐB.QH đến thăm GĐCS nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần tại xã An Tức

 

Thứ ba

18/01/2022

(nhằm ngày 16/12 âl)

 

-C: Dự khánh thành nhà máy gạo Hạnh Phúc.

 

-S: Thăm, chúc tết các đơn vị, cô chú LTCM.

-C:Thăm và chúc tết xã Tân Tuyến và Thị trấn Cô Tô.

-8h30:Tham gia cùng Đoàn kiểm tra Sở TNMT kiểm tra gđ vận hành của DA khai thác CB đá XD tại mỏ đá đồi Sóc Triết-Cô Tô.

-C: Dự khánh thành nhà máy gạo Hạnh Phúc.

-Thăm và chúc tết các đơn vị, cô chú LTCM (cả ngày).

-14h: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tại HT B UBND huyện.

 

Thứ tư

19/01/2022

(nhằm ngày 17/12 âl)

-10h30: Thăm và chúc tết Cty TNHH LD Antraco nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

-C: Tiếp PCT UBND tỉnh thăm chúc tết.

-18h:Dự lễ khánh thành Công viên và cầu dây văng Điện Biên Phủ.

 

-18h:Dự lễ khánh thành Công viên và cầu dây văng Điện Biên Phủ.

 

-S: Dự tổng kết Hội Phụ nữ huyện (cả ngày).

-18h:Dự lễ khánh thành Công viên và cầu dây văng Điện Biên Phủ.

 

-8h: Chủ trì họp BTC lễ ra quân tại Ban CHQS huyện.

-10h: Tiếp Đoàn Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc tết tại Ban CHQS huyện.

-14h: Trả lời phỏng vấn Đài PTTH An Giang.

-18h:Dự lễ khánh thành Công viên và cầu dây văng Điện Biên Phủ.

-S:Thăm và chúc tết các đơn vị, cô chú LTCM nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

-18h:Dự lễ khánh thành Công viên và cầu dây văng Điện Biên Phủ.

 

 

Thứ năm

20/01/2022

(nhằm ngày 18/12 âl)

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện.

-C:Thăm và chúc tết các đơn vị, cô chú lão thành cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Nhân Dần

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện

-C: Dự tổng kết Đoàn TN.

 

 

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện

-10h30: Tiếp Đoàn CTy Điện lực chúc tết UBND.

-S: Làm việc với HĐTĐ giá đất khảo sát giá đất để làm cơ sở thẩm định Phương án giá đất bồi thường thực hiện DA đường tỉnh 949 tại HT B UBND huyện.

-15h: Tiếp Đoàn Viễn thông Tri Tôn thăm, chúc tết.

-C:Thăm và chúc tết các đơn vị nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện.

-14h: Dự tổng kết Ban đại diện NHCSXH huyện tại HT B UBND huyện.

-Kiểm tra các công trình chuẩn bị tết

-7h30: Dự HN tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ KTXH năm 2022 tại HT A UBND huyện.

Thứ sáu

21/01/2022

(nhằm ngày 19/12 âl)

-8h: Họp mặt Chức sắc, Chức việc tại HT B HU.

-14h: Họp mặt các khóm, ấp về an ninh trật tự tại HT Công An huyện

-8h: Họp mặt Chức sắc, Chức việc tại HT B HU.

-14h: Họp mặt các khóm, ấp về an ninh trật tự tại HT Công An huyện

-8h: Họp mặt Chức sắc, Chức việc tại HT B HU.

-14h: Họp mặt các khóm, ấp về an ninh trật tự tại HT Công An huyện

-14h: Họp mặt các khóm, ấp về an ninh trật tự tại HT Công An huyện.

-14h: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang tại HT Viettel.

-8h: Họp mặt Chức sắc, Chức việc tại HT B HU.

-14h: Dự lễ nghiệm thu và bàn giao ti vi do CTy tài trợ tại HT A UBND huyện.

-14h: Họp mặt các khóm, ấp về an ninh trật tự tại HT Công An huyện

Thứ bảy

22/01/2022

(nhằm ngày 20/12 âl)

-S:Dự tổng kết Tết Quân – Dân tại Ban CHQS huyện.

 

 

-S:Thăm và chúc tết các đơn vị

-S:Dự tổng kết Tết Quân – Dân tại Ban CHQS huyện.

 

 
 
 
 
 

Văn phòng HĐND - UBND huyện

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026