Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Phước

 • Ông: Trần Quốc Cường

  - Bí thư - Chủ tịch

  Điện thoại: 0913.992.988

 • Ông: Phan Quốc Việt

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966.444.151

 • Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.624

Tin tức hoạt động

Vĩnh Phước nỗ lực giúp người dân thoát nghèo bền vững

05/02/2021

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các hộ nghèo và bằng nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực, xã Vĩnh Phước đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo hằng năm. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, xây dựng nông thôn xã Vĩnh Phước ngày càng phát triển.

Căn cứ vào chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm, UBND xã Vĩnh Phước giao xây dựng các phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các ấp. Đồng thời, đến từng hộ gia đình rà soát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, mà phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách huyện và thực hiện các Chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước để các hộ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Hộ nghèo của xã hiện nay còn 56 hộ, so với năm 2016 giảm 21 hộ đạt 4,9%. Nhiệm kỳ mới 2020-2025, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm, xã Vĩnh Phước tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đang có hiệu quả tại địa phương, nhất là đối với hộ nghèo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người lao động trong độ tuổi đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động, để có nguồn thu nhập ổn định, bền vững, vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thanh – một hộ dân xã Vĩnh Phước được xét vay vốn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ: “Tôi về Vĩnh Phước sinh sống đã hơn 10 năm nay, đời sống kinh tế rất khó khăn, chật hẹp. Không có tiền để phát triển kinh tế, để làm ăn… nhờ chính quyền địa phương xét hỗ trợ được nguồn vốn vay để chăn nuôi, từ đó gia đình tôi cũng đã ổn định được kinh tế gia đình của tôi…”

Năm 2020, Vĩnh Phước đã giải quyết lao động ngoài tỉnh được 155 lao động đạt 155%. Phối hợp cùng Mặt trận trao tặng 1.870 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo,… với tổng số tiền trên 500 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ. Xét vay vốn NHCSXH huyện cho 46 hộ gần 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vĩnh Phước đã mở được 02 lớp dạy nghề Kỹ thuật phun thuốc BVTV kết hợp sửa chữa máy và Kỹ thuật chăn nuôi lươn cho 60 nông dân. Kịp thời phát tiền hỗ trợ cho 38 đối tượng BTXH và 05 đối tượng chính sách do ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền 69,5 triệu đồng. Ngoài ra, cấp phát tiền hỗ trợ cho 569 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 8 người bán vé số lưu động, 18 lao động tự do bị mất việc bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền gần 452 triệu đồng. cùng với đó địa phương đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã trao tặng 170 phần quà và tiền mặt cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với tổng số 53 triệu đồng.

Nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đến thời điểm này xã Vĩnh Phước đã từng bước giảm nghèo bền vững và hạn chế tái nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội. Qua đó, khơi dậy tính tự lực, tự cường của người dân trong việc chung tay xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Ngô Văn Linh - PCT. UBND xã Vĩnh Phước cho biết thêm về chỉ tiêu và giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn xã: “năm 2021, Vĩnh Phước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm. Giới thiệu việc làm cho 100 lao động trong và ngoài tỉnh. Đào tạo nghề cho 30 lao động hàng năm. Về Giải pháp: Địa phương sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nhằm giải quyết và tạo việc làm cho thanh niên và lao động nông thôn; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người đi lao động ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh; chính sách hỗ trợ cho người lao động, người nghèo vay vốn, người có nhu cầu học nghề và vận động xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững như vận động nhiều nguồn hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, chuyển đổi ngành nghề cho hộ nghèo, cận nghèo… tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mục tiêu đặt ra về Lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Phước thời gian tới là tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch. Huy động mọi nguồn lực và tổ chức giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về lĩnh vực lao động, người có công đảm bảo an sinh xã hội góp phần  duy trì tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm để đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, cũng như xuất khẩu lao động. Tập trung xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo và cận nghèo.

Cùng với đó là các giải pháp cụ thể đó là Thực hiện tốt công tác đào tạo và dạy nghề đáp ứng nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp, đảm bảo gắn kết giữa công tác dạy nghề với nhu cầu xã hội. Thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn tài trợ đầu tư công tác dạy nghề, dự án hỗ trợ việc làm, giảm nghèo. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, tạo việc làm của các đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia phát triển mạng lưới an sinh xã hội, trợ giúp có hiệu quả các đối tượng yếu thế. Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, trong đó chú trọng phát triển các ngành sửa chữa, cơ khí phục vụ nông nghiệp… Ngoài ra, tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, giải quyết nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề tạo việc làm ổn định, tập trung cao cho công tác giảm hộ tái nghèo, điều tra, khảo sát, bình xét phải theo quy trình chặt chẽ, công khai và dân chủ.

Các tin khác
UBND xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/triton.All Rights Reserved