Huyện Tri Tôn

UBND thị trấn Ba Chúc

 • Ông: Phạm Minh Hiền

  - Chủ tịch xã

  Điện thoại: 0918.431.312

 • Ông: Nguyễn Văn Sang

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0987.494.999

 • Email: bachuc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.106

Sản phẩm địa phương
UBND thị trấn Ba Chúc - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/bachuc.All Rights Reserved