Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Phước

 • Ông: Trần Quốc Cường

  - Bí thư - Chủ tịch

  Điện thoại: 0913.992.988

 • Ông: Phan Quốc Việt

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966.444.151

 • Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.624

Tin tức hoạt động

UBND xã Vĩnh Phước tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

17/03/2023

Từ ngày 15 đến ngày 17/3/2023, UBND xã Vĩnh Phước phối hợp với các ấp tổ chức tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20/3 cho 3 ấp trên toàn xã với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi nhà”,
Responsive image

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, gia đình, toàn xã hội về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tạo sự lan tỏa, gắn kết trong cộng đồng và từng gia đình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân. Nêu gương người tốt, việc tốt; Các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ giúp các gia đình hiểu rõ thêm về ý nghĩa về sự tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Qua đó, xây dựng môi trường sống ngày càng lành mạnh; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Các tin khác
UBND xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/triton.All Rights Reserved