Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Gia

 • Võ Thanh Tuấn

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0977.929.232

 • Nguyễn Thị Lan

  - Công chức Văn phòng

  Điện thoại: 0983.019.155

 • Điện thoại: 02963.893.008

  Email: vinhgia@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Gia khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ nhất

01/07/2021

Ngày 30/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Gia khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ nhất. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy HĐND, UBND xã Vĩnh Gia khoá mới. Đến dự có đ/c Men Sây Ma- PCT HĐND huyện Tri Tôn, các vị khách mời và 24 vị đại biểu HĐND xã Vĩnh Gia vừa trúng cử cùng tham dự.
Responsive image

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã biên giới Vĩnh Gia diễn ra thành công tốt đẹp trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kết quả đã bầu ra 24 đại biểu HĐND xã Vĩnh Gia khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó 2 Ban kinh tế xã hội và pháp chế của HĐND xã; Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã Vĩnh Gia. Đồng thời xem xét ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Gia khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, các đồng chí được giới thiệu đã được các vị đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ đạt 100% cao. Kết quả bà Hứa Thị Thanh Phượng, đại biểu HĐND xã đơn vị số 1 ấp Vĩnh Hòa trúng cử giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Gia khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Phạm Hoàng Bảo, đại biểu HĐND xã đơn vị số 3 ấp Vĩnh Hiệp trúng cử giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Gia khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Võ Thanh Tuấn, đại biểu HĐND xã đơn vị bầu cử số 02 ấp Vĩnh Hiệp trúng cử giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia; ông Phạm Thành Dự đại biểu HĐND xã đơn vị số 3 ấp Vĩnh Hiệp và ông Nguyễn Văn Chính đại biểu HĐND xã đơn vị số 4 ấp Vĩnh Cầu trúng cử chức danh PCT.UBND xã.

Kỳ họp lần thứ nhất cũng đã thông qua các Nghị quyết quan trọng của HĐND xã Vĩnh Gia khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND xã Vĩnh Gia - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 All Rights Reserved