Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Gia

 • Võ Thanh Tuấn

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0977.929.232

 • Nguyễn Thị Lan

  - Công chức Văn phòng

  Điện thoại: 0983.019.155

 • Điện thoại: 02963.893.008

  Email: vinhgia@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương

Lúa

11/11/2019

Các tin khác
UBND xã Vĩnh Gia - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 All Rights Reserved