Huyện Tri Tôn

UBND xã Tân Tuyến

 • Bà: Trần Thị Thanh Tuyền

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0917.671.674

 • Ông: Lê Minh Quân

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0394.694.072

 • Email: tantuyen@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.010

Tin tức hoạt động

Bí thư, chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm làm việc về công tác chuẩn bị đón nhận xã Tà Đảnh NTM nâng cao

21/04/2022

Chiều ngày 21/4/2022, Bí thư, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã có buổi làm việc với xã Tà Đảnh về công tác chuẩn bị đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau khi đạt chuẩn xã Nông thôn mới vào cuối năm 2017, Ban chỉ đạo Nông thôn mời xã Tà Đảnh không ngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, hiện bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân xã Tà Đảnh tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Xã Tà Đảnh đang phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Tri Tôn vào năm 2022 theo lộ trình của tỉnh, huyện đề ra. Đến thời điểm này, xã Tà Đảnh đã đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và chuẩn bị đón nhận xã NTM nâng cao váo ngày 19/5/2022 này. Để công tác chuẩn bị đón nhân đượcc tốt và trang trọng.

Kết luận buổi làm việc, bí thư, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của xã trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đề nghị, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương có kế hoạch chu đáo trong việc đón nhận xã NTM nâng cao vào ngày 19/5 sắp tới. trên tinh thần gọn, tiết kiệm an toàn nhưng không kém phần trang trọng. Đề nghị  xã tiếp tục thực hiện xây dựng các công trình thêm khang trang, bảo đảm thực chất, hiệu quả, vững chắc. Trước mắt, rà soát và cần giải quyết các vấn để nóng như các tệ nạn số đề, ma túy, tín dụng đen tránh để các kiếu kiện kéo dài giữ gìn an ninh trật tự, trước trong và sau khi tổ chức lễ đón nhận xã NTM nâng cao. Tiếp tục tuyên truyền băng hiều hình thức để nhân dân địa phương biết và nắm rõ được mục tiêu của địa phương là về đích xã NTM nâng cao trong năm 2022, trên cơ sở đó phát động phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và người dân, sau khi đón nhận, tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao./.

UBND xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tantuyen.All Rights Reserved