Huyện Tri Tôn

UBND xã Lương Phi

 • Ông: Trần Thanh Liêm

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.370.628

 • Ông: Nguyễn Minh Lý

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0939.775.799

 • Email: luongphi@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.894.008

Truyền thông sức khỏe

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh

30/01/2021

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh
Responsive image

 

Các tin khác
UBND xã Lương Phi - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/luongphi.All Rights Reserved