Huyện Tri Tôn

UBND xã Lương Phi

 • Ông: Trần Thanh Liêm

  - Bí thư - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0918.370.628

 • Ông: Nguyễn Minh Lý

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0939.775.799

 • Email: luongphi@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.894.008

Sản phẩm địa phương

Lúa

11/11/2019

Các tin khác
UBND xã Lương Phi - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/luongphi.All Rights Reserved