Huyện Tri Tôn

UBND xã Lương An Trà

 • Ông: Lê Văn Dùm

  - Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0909.950.792

 • Ông: Nguyễn Xuân Dinh

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0948.086.055

 • Email: luongantra@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.787.005

Tin tức hoạt động

Lương An Trà ra mắt câu lạc bộ môi trường – trồng 150 cây ô môi

21/06/2022

Ngày 21/6/2022, Hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Lương An Trà tổ chức trồng 150 cây ô môi tại Ấp giồng Cát Lương An Trà, nhằm ra mắt câu lạc bộ môi trường của Hội cựu chiến binh.
Responsive image

Câu lạc bộ được thành lập với 30 thành viên tham gia, mỗi tháng một lần, CLB sẽ chủ trì, tổ chức phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã làm tổng vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh… CLB được thành lập nhằm phát huy vai trò CCB gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững ở cộng đồng dân cư. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân xây dựng nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường; tích cực tham gia hoạt động thu gom rác thải, không để ô nhiễm môi trường trên địa bàn làm cho môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp…

Các tin khác
UBND xã Lương An Trà - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/luongantra.All Rights Reserved