18|06|2022

Thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 3 và số 4

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 10/6, Tổ ...

11|06|2022

9 tổ đại biểu hđnd huyện họp thảo luận chuẩn bị kỳ họp giữa năm

9 tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp thảo luận đóng góp ý kiến các văn bản trình kỳ họp ...

10|06|2022

Tri Tôn HĐND ghi nhận nhiều ý kiến cử tri

Đại biểu HĐND các cấp huyện Tri Tôn vừa hoàn thành đợt tiếp xúc bà con cử tri trước kỳ họp giữa năm. ...

09|06|2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn họp và thảo luận Tổ đại biểu số 1, số 2 gồm 3 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia

Chiều ngày 9/6, Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức họp thảo luận Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện tr ...

08|06|2022

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm

Ngày 8/6/2022 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp cùng các ban ...

31|05|2022

UBND huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi kiến tập cho sinh viên, môn kinh tế-

Ngày 31 tháng 5, UBND huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Đại học Cần Thơ, tổ chức buổi kiến tập cho 140 si ...

31|05|2022

Thường trực HĐND huyện Tri Tôn tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 2

Ngày 31/5/2022 thường trực HĐND huyện Tri Tôn khóa XII tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 2 với thườn ...

28|05|2022

Xã Lê Trì tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Sáng ngày 24/5, Hội đồng nhân dân xã Lê Trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng n ...

27|05|2022

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri tại xã Châu Lăng, trước kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 20

Ngày 27 tháng 5, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Châu Lăng, trước ...

27|05|2022

Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri thị trấn Tri Tôn trước kỳ họp lần thứ 4, NK 2021 -2026

Sau khi nghe các vị đại biểu báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện; thị trấn Tri Tôn ...

27|05|2022

Tri Tôn đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri 2 xã

Ngày 27/5/2022 đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tiếp xúc bà con cử tri tại 2 xã Lương An ...

27|05|2022

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND

Chiều ngày 27/5/2022, Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tiếp xúc cho bà con c ...

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===