Tri Tôn: Thẩm định, xét công nhận xã Tân Tuyến đạt chuẩn xã nông thôn mới

Nông thôn mới

Tri Tôn: Thẩm định, xét công nhận xã Tân Tuyến đạt chuẩn xã nông thôn mới

02/06/2022

Ngày 2/6/2022, Đoàn thẩm định, nông thôn mới tỉnh do đồng chí Huỳnh Quang Minh cục trưởng cục thống kê tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn, thẩm định, xét công nhận xã Tân Tuyến đạt chuẩn xã NTM. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Responsive image

Xã Tân Tuyến, luôn xác định phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định bền vững, vừa là động lực vừa là mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Văn hóa xã hội được phát huy tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các hộ gia đình trong thôn xóm tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên gia đình để môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; …Đến nay hệ thống đường giao thông trung tâm đã được bê tông hóa. Trong huy động nguồn lực xây dựng NTM, xã đã tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, động viên nhân dân đóng góp cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM từ năm 2011 đến 2021, với số tiền trên 174 tỷ đồng  để xây dựng cơ sở hạ tầng... Thu nhập bình quân đầu người gần 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29% năm 2021. Nhìn chung, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, tùy điều kiện thực tế, xã đều có những cách làm linh hoạt, huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM

Nhìn chung, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, tùy điều kiện thực tế, xã đều có những cách làm linh hoạt, huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn. Các ý kiến cơ bản thống nhất kết quả đạt chuẩn NTM của địa phương, đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần sửa chữa, khắc phục trong thực hiện các tiêu chí.

 Phát biểu kết luận buổi thẩm định, đồng chí Huỳnh Quang Minh, cũng như đại diện các sở ngành nhất trí đánh giá xã Tân Tuyến cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời gợi mở hướng phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, bền vững gắn với phát triển du lịch dịch vụ mang nét đặc trưng của địa phương để từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, các điều kiện cần thiết gửi về văn phòng điều phối NTM tỉnh để trình UBND tỉnh công nhận xã Tân Tuyến đạt chuẩn NTM năm 2021.       

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===