Xã Châu Lăng thực hiện chi tiền hỗ trợ đợt 2, điều trị Covid-19, cho người dân, theo Quyết định số 23 của Chính phủ

Y Tế - Sức Khỏe

Xã Châu Lăng thực hiện chi tiền hỗ trợ đợt 2, điều trị Covid-19, cho người dân, theo Quyết định số 23 của Chính phủ

14/06/2022

Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6, UBND xã Châu Lăng thực hiện chi tiền hỗ trợ người điều trị covid-19 đợt 2, cho người dân, theo Quyết định số 23 của Chính phủ, về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Responsive image

Người dân được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, riêng đối với nhóm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người. Đợt hỗ trợ lần này, toàn xã Châu Lăng có 718 trường hợp là người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, trong đó có 362 người trưởng thành, được hỗ trợ với số tiền 355 triệu 840 nghìn đồng, 336 trẻ em được hỗ trợ với số tiền 459 triệu 600 nghìn đồng, 20 người khuyết tật, người cao tuổi, được hỗ trợ với số tiền 25 triệu 840 nghìn đồng. Tổng số tiền chi hỗ trợ đợt 2 cho người dân Covid-19, theo Quyết định số 23 của Chính phủ, tại địa bàn xã Châu Lăng là 841 triệu 280 nghìn đồng.

Minh Ngọc

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===