Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với huyện Tri Tôn

Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với huyện Tri Tôn

15/06/2022

Ngày 15/6/2022, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông An Giang, cùng các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông do ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, làm việc với UBND huyện Tri Tôn, UBND 15 xã thị trấn và các ngành đoàn thể có liên quan đánh giá hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng phát triển thời gian tới.

Responsive image

Trên địa bàn huyện Tri Tôn hiện có 3 doanh nghiệp viễn thông  hoạt động với 126 trạm BTS, phục vụ tốt nhu cầu người dân. Các doanh nghiệp tích cực hỗ trợ huyện  triển khai sàn thương mại điện tử, văn phòng điện tử.

Về lĩnh vực thông tin và chuyển đổi số, đến nay 90% cán bộ công chức viên chức được cấp thư điện tử, 129 đơn vị sử dụng chứng thư, chữ ký số. 6 tháng đầu năm cổng dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận  11.081 hồ sơ. Tếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính được 862 hồ sơ. Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng đầy đủ các chuyên mục thông tin giới thiệu, cải cách hành chính, tin tức thời sự.

Về chương trình chuyển đổi số, UBND huyện đã triển khai  thí điểm mô hình trung tâm giám sát camera an ninh đặt tại công an huyện và chuẩn bị triển khai trung tâm giám sát  điều hành thông minh IOC của huyện vào cuối quí III. Về lĩnh vực quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, UBND huyện tổ chức 2 đợt gặp mặt báo chí trong và ngoài tỉnh thông tin về kinh tế xã hội và sự kiện dù lượn Bay trên Phụng Hoàng Sơn. UBND huyện và các xã thị trấn thực hiện tốt quy chế phát ngôn với báo chí. Đài truyền thanh hoạt động độc lập trực thuộc UBND huyện duy trì phát thanh chương trình tiếng Việt và khmer hàng ngày, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới. Đề xuất tiếp tục duy trì như hiện trạng, không tiến hành sáp nhập.

Khó khăn của huyện là có đông đồng bào dân tộc Khmer, tỷ lệ hộ nghèo cao, chưa am hiểu việc sử dụng dịch vụ bưu chính, chưa sử dụng điện thoại thông minh  nên việc ứng dụng công nghệ thông tin  trong giao dịch chưa phát huy đúng kế hoạch đề ra. Hạ tầng, thiết bị chưa đảm bảo để thực hiện chuyển đổi số. Trình độ công nghệ thông tin của cán bộ công chức còn hạn chế.

 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường đề nghị UBND huyện Tri Tôn thời gian tới, chú trọng tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát huy hiệu quả hoạt động của  tổ công nghệ số cộng đồng. Quan tâm thương mại điện tử, đưa các nông sản, sản phẩm OCOP lên các trang web bán hàng trên mạng. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là trong 2 ngành giáo dục và y tế. Thực hiện công tác chuyển đổi số ở một địa phương; nâng chất hoạt động cổng thông tin điện tử huyện, các xã thị trấn và đài truyền thanh, chú trọng tuyên truyền thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt an toàn an ninh mạng. 

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===