Huyện Tri Tôn thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)

Nông - Lâm nghiệp

Huyện Tri Tôn thực hiện Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)

18/11/2022

Trải qua đợt bùng phát dịch Covid – 19 năm 2021 càng thấy rõ vai trò của ngành sản xuất lương thực thực phẩm. Do vậy đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Responsive imageResponsive image

Tuyến đường kênh Nam Vĩnh Tế 6 – Vĩnh Thành 3 (Tiểu dự án xã Vĩnh Phước) trước và sau khi thực hiện

Vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa xuất khẩu, đem lại nguồn thu cho quốc gia. Tri Tôn là một trong những huyện đứng đầu về diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Giang với trên 46.639 ha, tương đương với 220 tiểu vùng sản xuất. Diện tích gieo trồng trung bình hàng năm trên 115.000 ha. Trong đó, diện tích lúa chiếm khoảng 97,5%, còn 2,5% là diện tích rau màu. Ngoài ra huyện có trên 2.200 ha cây ăn trái các loại. Nhờ có địa hình đa dạng nên huyện cũng có nhiều sản phẩm cây trồng đa dạng. Đặc biệt đối với cây lúa, huyện có 3 sản phẩm lúa sản xuất theo điều kiện địa hình tự nhiên: lúa mùa trên (ruộng trên), lúa cao sản (vùng đất bằng) và lúa mùa nổi (vùng trũng).

Responsive imageResponsive image

Tuyến đường kênh 11 (Tiểu dự án xã Tà Đảnh) trước và sau khi thực hiện

Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, năm 2018 huyện Tri Tôn được bổ sung tham gia dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (gọi tắt là Dự án VnSAT) theo Quyết định 1983/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/05/2018 của Bộ Nông nghiệp - PTNT. Theo đó, huyện đề xuất chọn 06 xã tham gia dự án (Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lương An Trà, An Tức, Tân Tuyến, Tà Đảnh) với diện tích 5.132 ha gồm 10 tiểu vùng và 5 HTX. Tham gia dự án VnSAT, nông dân sản xuất lúa trong vùng dự án được đào tạo tập huấn các kỹ thuật sản xuất tiên tiến 3 Giảm 3 Tăng, 1 Phải 5 Giảm, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn quốc tế SRP, chuẩn VietGAP, xây dựng các mô hình trình diễn; hỗ trợ thực hiện liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, phát triển các Tổ hợp tác/Hợp tác xã sản xuất lúa gạo, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

Sau 4 năm triển khai thực hiện dự án, sản xuất lúa gạo của huyện phát triển đáng kể về chiều sâu chất lượng và trình độ canh tác của nông dân được cải thiện đáng kể với trên 1.000 hộ dân được đào tạo, tập huấn các kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến.

- Diện tích áp dụng 3 Giảm 3 Tăng tăng từ 75% lên gần 90%, diện tích áp dụng 1 Phải 5 Giảm tăng từ 40% lên 55% diện tích.

- Diện tích liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp trong vùng dự án tăng từ 715 ha (năm 2019) lên 1.766 (năm 2021) và 2.500 ha (năm 2022);

- Số lượng hợp tác xã tăng từ 5 HTX lên 10 HTX. Trong đó có 3 HTX được chứng nhận sản xuất lúa gạo an toàn (1 HTX ở Lương An Trà và 2 HTX ở Tà Đảnh);

- Tỷ lệ áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa đạt trên 90%, gồm các khâu: làm đất, gieo sạ, phun xịt thuốc, bón phân, thu hoạch. Đặc biệt là khâu phun xịt thuốc sử dụng công nghệ Drone, giúp giảm chi phí, và giảm tác hại đến sức khoẻ người phun thuốc;

- Triển khai thực hiện 04 Tiểu dự án cho 04 xã đạt các chỉ tiêu về diện tích và số hộ áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến (Tân Tuyến, Tà Đảnh, Vĩnh Phước, Lương An Trà) gồm 2 cầu bê tông, 2 cống hở, và trên 20 km đường bê tông. Ước kinh phí xây dựng trên 65 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục Tiểu dự án của 04 xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo nhiều thuận lợi cho hơn 2.000 hộ dân trong và ngoài vùng đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận thị trường hàng hoá, nông sản. Tạo dựng niềm tin và sự phần khởi cho bà con sản xuất lúa trên địa bàn huyện.

Từ những kết quả đạt được như trên cho thấy, chuyển đổi nông nghiệp bền vững là điều cần thiết và vô cùng quan trọng, giúp cải thiện kinh tế và đời sống cho bà con trong và ngoài vùng. Dự án VnSAT mang đến nhiều tính hiệu tích cực, tạo động lực phát triển trong ngành lúa gạo nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung, tạo uy tín và niềm tin chất lượng nông sản của huyện cũng như của tỉnh An Giang, tiến đến xây dựng nhãn hiệu nông sản và xuất khẩu.

Ngọc Hiếu

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===