Huyện Giang Thành học tập kinh nghiệm huyện Tri Tôn về mô hình Liên hiệp Hợp tác xã

Nông - Lâm nghiệp

Huyện Giang Thành học tập kinh nghiệm huyện Tri Tôn về mô hình Liên hiệp Hợp tác xã

30/07/2022

Đoàn công tác huyện Giang Thành và liên minh HTX tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Văn Mến, phó chủ tịch UBND huyện Giang Thành làm trưởng đoàn vừa tổ chức học tập kinh nghiệm liên hiệp hợp tác xã tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, ông Đỗ Minh Trí, Lộc Trời An Giang, liên minh hợp tác xã tỉnh và liên hiệp hợp tác xã Tri Tôn và các ngành có liên quan.

Responsive image

          Toàn huyện Tri Tôn có 24 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, trong này có 14 hợp tác xã liên kết với tập đoàn Lộc Trời với tổng số 300 thành viên, tổng vốn điều lệ 5 tỷ đồng, diện tích liên kết vụ hè thu là 5.000 hecta. Các HTX này đều được Lộc Trời ưu đã về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ổn định đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, sử dụng máy bay phum xịt phân và thuốc, máy gặt đập liên hợp, phụ phẩm rơm rạ cũng được thu mua. Đầu tháng 5/2022 liên hiệp hợp tác xã Tri Tôn được thành lập gồm 12 hợp tác xã thành viên  có liên kết với Lộc Trời tại các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú và An Phú, có vốn điều lệ 600 triệu đồng, diện tích 16.000 hecta, thực hiện đa ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp. Giai đoạn 2022-2026, đơn vị phấn đấu xây dựng vùng nguyên liệu, 121.000ha. Hiện nay, sau gần 3 tháng hoạt động liên hiệp HTX  đã co doanh thu 6 tỷ đồng. đây là tiền đề để tập đoàn Lộc Trời liên kết thành lập liên đoàn lúa gạo đồng bằng sông cửu long.

          Đối với huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang hiện nay có 17 hợp tác xã được thành lập, trong đó chỉ có 4 hợp tác xã liên kết với tập đoàn Lộc Trời. Còn các hợp tác xã khác chưa thực hiện liên kết với doanh nghiệp nên đầu ra sản phẩm chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, do Ban quản trị, giám đốc HTX là nông dân, thiếu trình độ quản lý, hạch toán kinh tế nên  hiệu quả hoạt động chưa cao. UBND huyện Giang Thành mong muốn tập đoàn Lộc Trời và UBND huyện Tri Tôn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để xúc tiến thành lập liên hiệp hợp tác xã Giang Thành, trước mắt sẽ tập hợp các HTX thành viên trên địa bàn 3 huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành.

          Hai địa phương đi đến thống nhất là huyện Tri Tôn và liên minh HTX An Giang hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập liên hiệp HTX, tập đoàn Lộc Trời sẽ hỗ trợ chuyên môn, nhân lực quản lý, máy móc thiết bị, cung ứng các dịch vụ để huyện Giang Thành sớm thành lập liên hiệp HTX.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===