Đoàn công tác tỉnh An Giang đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn

Nông - Lâm nghiệp

Đoàn công tác tỉnh An Giang đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn

20/10/2022

Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn.

Responsive image

Tại xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn, đoàn đã kiểm tra tình hình sạt lở tuyến đê bảo vệ tiểu vùng sản xuất Mương Cao, tiểu vùng sản xuất liên doanh của Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Lư Gia… UBND huyện Tri Tôn đề xuất UBND tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ kinh phí gia cố các điểm sạt lở: trên kênh Tám Ngàn (ấp Cây Me, xã Châu Lăng); Tiểu vùng Mương Cao (xã Tân Tuyến); điểm sạt lở tại kênh Vĩnh Thành 3 (xã Vĩnh Phước)...

PCT UBND tỉnh An Giang- Trần Anh Thư yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Tri Tôn, nhanh chóng huy động lực lượng, bố trí kinh phí tiến hành khắc phục, xử lý các điểm sạt lở tại huyện Tri Tôn; kiểm tra, khảo sát tình hình các điểm sạt lở để báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải trình UBND tỉnh vận dụng bố trí kinh phí khắc phục; Giao sở NN làm việc với huyện Tri Tôn có phương án chuyển đổi diện tích sản xuất ngoài đê nhằm đảm bảo cho người dân; các tiểu vùng tự phát sản xuất lúa vụ 3 giao Sở NN phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang, có hướng quy hoạch, khai thác phục vụ sản xuất; yêu cầu UBND huyện Tri Tôn liên kết với doanh nghiệp hình thành các vùng sản xuất nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân...

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===