Văn phòng quốc gia về giảm nghèo làm việc với huyện Tri Tôn

Kinh tế - Xã hội

Văn phòng quốc gia về giảm nghèo làm việc với huyện Tri Tôn

16/11/2022

Đoàn Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh An Giang do ông Nguyễn Hồng Ngọc, phó Vụ trưởng Vụ xã hội, Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn vừa vừa làm việc với UBND huyện Tri Tôn về triển khai dự án 1 hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tẩng kinh tế xã hội. Tiếp và làm việc có đồng chí Cao Quang Liêm, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn.

Responsive image

          Tri Tôn là huyện biên giới, vùng núi, dân tộc, huyện có 5 xã và 19 khóm ấp đặc biệt khó khan và là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021 – 2025 theo quyết định 353 ngày 15/3/2022  của thủ tướng chính phủ. Giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn trung ương, tỉnh và huyện đối ứng  đầu tư  thực hiện tiểu dự án 1 dự án  về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội là 196 tỷ 562 triệu đồng với tổng số 36 dự án đã lập, trong đó đã có 33 danh mục công trình được thẩm định. Trong này năm 2022  có 20 danh mục công trình đã thẩm định. Về tiểu dự án 2  đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khan giai đoạn 2021 – 2025 với tổng nguồn vốn đầu tư cho huyện là  91 tỷ 952 triệu đồng  với 4 dự án. Các danh mục này huyện đang rà sót chuẩn bị lấy ý kiến các Sở ngành tỉnh và trình UBND tỉnh.  Các danh mục chủ yếu là nâng cấp mở rộng, bê tông đường giao thông, kéo hệ thống điện nước cho các xã thị trấn.

          Qua làm việc đoàn đề nghị UBND huyện lập danh mục đầu tư các công trình có trọng tâm, trọng điểm, lưu ý phải đảm bảo tiêu chuẩn liên kết vùng nguyên liệu, liệt kết các xã thị trấn, không đầu tư dàn trãi. Cần nghiên cứu 36 danh mục thành 15 dự án lớn tương đương với 15 xã thị trấn để triển khai thực hiện. Có thể kết hợp các nguồn lực khác trong một dự án. Ngoài ra các thành viên trong đoàn cũng hướng dẫn huyện xây dựng các mô hình giảm nghèo cộng đồng theo tiểu dự án 2. Lưu ý mỗi mô hình được hỗ trợ từ 500 đến 600 triệu đồng cho người dân ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, có thu hồi vốn sau khi hoàn thành.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===