Triển khai mô hình "Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”

Kinh tế - Xã hội

Triển khai mô hình "Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”

17/11/2022

Chiều ngày 17 tháng 11, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn, tổ chức Hội nghị triển khai mô hình "Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” giai đoạn 2022 – 2030, đại diện các ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND xã Lê Trì, UBND thị trấn Cô Tô, cán bộ gia đình và trẻ em, các cộng tác viên đến tham dự.

Responsive image

Theo đó, mục tiêu chung của Mô hình nhằm bảo đảm cho trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bị bỏ rơi; trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có nhu cầu chăm sóc thay thế được tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em; Tăng cường khả năng tiếp cận của trẻ em với dịch vụ chăm sóc thay thế, phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% số xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình và 65% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có nhu cầu chăm sóc thay thế được tổ chức, gia đình, cá nhân nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng. Đến năm 2030, phấn đấu đạt 90% số xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình và 90% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nhu cầu chăm sóc thay thế được tổ chức, gia đình, cá nhân nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trên địa bàn huyện Tri Tôn, trong năm 2022, có 2 xã, thị trấn là Lê Trì và Cô Tô thí điểm mô hình “Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”. Theo báo cáo, xã Lê Trì có 15 trẻ mồ côi, 32 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thị trấn Cô Tô có 564 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 28 trẻ mồ côi, và 33 trẻ em khuyết tật.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe bà Nguyễn Thị Kim Thoa- Phó trưởng phòng trẻ em- bình đẳng giới, Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh, thông tin về kế hoạch, quy trình chăm sóc, thay thế, công tác kiểm tra, giám sát, trong mô hình "Kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, và một số điều trong Luật trẻ em.

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===