Tri Tôn triển khai liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với tập đoàn lộc trời

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn triển khai liên kết xây dựng vùng nguyên liệu với tập đoàn lộc trời

28/10/2021

Ngày 27/10/2021, Ông Trương Kiến Thọ, phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cùng hội nông dân tỉnh và tập đoàn Lộc Trời làm việc với UBND huyện Tri Tôn và 15 xã thị trấn về liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, tiêu thụ lúa nếp vụ đông xuân và các vụ sản xuất trong năm 2022.

Responsive image

          Vụ đông xuân năm 2021 – 2022 và các vụ sản xuất trong năm 2022 tập đoàn Lộc trời dự kiến liên kết với các địa phương xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 105.000 hecta. Trong này huyện Tri Tôn từ 20.000 đến 22.000 hecta. Với 3 mô hình là sản xuất lúa rãi vụ “LT123”, mô hình truyền thống và liên kết tiêu thụ. Đối với những địa phương chưa thành lập hợp tác xã Lộc Trời sẽ hỗ trợ thành lập, đối với những địa phương đã có hợp tác xã thì công ty cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ. Với hình thức là các công ty lương thực trực thuộc tập đoàn Lộc Trời sẽ ký hợp đồng trực tiếp với tổ hợp tác hoặc hợp tác xã đầu tư trọn gói đầu vào và đầu ra như cung ứng giống, phân, thuốc, dịch vụ phun thuốc bằng máy bay Drone .. Sử dụng giống lúa xác nhận OM 18, OM 5451 do Lộc Trời cung cấp. Ngoài ra trong quá trình canh tác công ty sẽ  cử cán bộ và thuê nhân viên 3 cùng hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đến tận ruộng thu mua lúa tươi. Nếu nông dân đăng ký canh tác để xuất khẩu sang thị trường EU và Mỹ, phải tuân thủ quy trình và kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vât, giá thu mua sẽ được cộng thêm 200 đến 300đ/kg. Ngoài ra khi thực hiện liên kết Lộc Trời còn có một số chính sách ưu đãi như  mức chiếc khấu vật tư nông nghiệp và dịch vụ Drone cho hợp tác xã, chế độ thưởng cho HTX, nông dân tham gia theo đúng cam kết hợ đồng và cá diện tích sản xuất đăng ký tiêu thụ lớn.

          Tại buổi làm việc, tâp đoàn Lộc Trời đề nghị UBND các xã thị trấn sớm triền khai, chọn lọc nông dân và tổng hợp diện tích đăng ký 3 mô hình. Tuyên truyền nông dân cần tuân thủ xuống giống đúng lịch thời vụ, thực hiện đúng quy trình cam kết. Giám sát kiểm tra quy trình thực hiện của các hợp tác xã. Cập nhật thông tin mùa vụ, ngoài ra các xã thị trấn cũng trao đổi một số thông tin, hình thức thanh toán có liên quan đến liên kết tiêu thụ.

Châu Phong

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026