Tri Tôn triển khai danh mục đầu tư chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn triển khai danh mục đầu tư chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022

08/06/2022

Chiều ngày 8/6/2022 bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm làm việc với lãnh đạo UBND 15 xã thị trấn và các ngành có liên quan về danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Responsive image

          Theo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Tri Tôn phấn đấu giảm 2.672 hộ nghèo tương đương 8% so với đầu kỳ. tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, liên kết vùng, phục vụ dân sinh sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi. phấn đấu 80% người có khăn năng lao động  được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông lâm thủy sản. Trong này tập trung triển khai 7 dự án với tổng kinh phí  trên 1.159 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn lực. Trong đó đáng chú ý là dự án 1 hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, các xã thị trấn đã đăng ký 250 công trình thực hiện với tổng kinh phí 872 tỷ 322 triệu đồng. Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, huyện sẽ  thực hiện 40 mô hình giảm nghèo theo với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Dự án 5 dự kiến hỗ trợ 3.109 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 217 tỷ 630 triệu  đồng.

          Năm 2022 UBND huyện thống nhất đầu tư 60 tỷ đồng thực hiện 8 công trình hạ tầng giao thông. Trong này ưu tiên nâng nâng cấp mở rộng tuyến đường DH80, cặp  tuyến Kênh Mới. Đây làn tuyến đường kết nối xã Lương An Trà với các xã Lương Phi, Vĩnh Phước, Lạc Quới. Nâng cấp mở rộng các đạon còn lại của tuyến đường từ thị trấn Ba Chúc qua xã Lê Trì tiếp giáp với đường tỉnh 959. Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo với kinh phí 75 tỷ đồng. Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị các xã thị trấn cần rà sót những công trình và nhu cầu bức xúc của người dân ưu tiên thực hiện trước và phải đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới. lãnh đạo các xã thị trấn phát huy tinh thần trách nhiệm hỗ trợ, đôn đốc, giám sát các công trình dự án khi triển khai Huyện sẽ huy động các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, dân tộc, các dự án và nguồn xã hội hóa để đầu tư đồng bộ, hỗ trợ người dân sớm đưa Tri Tôn thoát nghèo.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===