Tri Tôn: Năm 2021 NHCSXH Tổng dư nợ gần 360 tỷ đồng

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn: Năm 2021 NHCSXH Tổng dư nợ gần 360 tỷ đồng

02/01/2022

Năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại các địa bàn được phân công theo đúng kế hoạch đề ra; tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Responsive image

Trong năm 2021 NHCSXH thực hiện ủy thác cho vay thông qua các Tổ chức Hội đoàn thể 16 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ gần 360  tỷ đồng, chiếm 99,98% tổng dư nợ, so với năm 2020 tăng 29 tỷ 454 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn Trung ương là 351 tỷ, nguồn ngân sách địa phương là 9 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay, thông qua mạng lưới điểm giao dịch tại các xã, thị trấn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong năm 2021, đã có 2.560 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn từ NHCSXH, tạo điều kiện mua sắm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; góp phần không nhỏ trong thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===