Tri Tôn giải ngân trên 141 tỷ đồng chương trình tín dụng chính sách

Kinh tế - Xã hội

Tri Tôn giải ngân trên 141 tỷ đồng chương trình tín dụng chính sách

15/01/2023

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Tri Tôn vừa tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Responsive image

          Là 1 trong 8 tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Tri Tôn, năm 2022 ngân hàng chính sách xã hội huyện phát vay cho 3.614 lượt hộ khách hàng với 17 chương trình tín dụng, tổng doanh số cho vay đạt 141 tỷ 71 triệu đồng. Có 1 cơ sở mầm non bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được  xét vay vốn 80 triệu đồng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nâng tổng dư nợ cho vay đến nay của phòng giao dịch ngân hàng đạt 405 tỷ 503 triệu đồng, trong này  nợ quá hạn chiếm 0,55%. Thành lập được 278 tổ tiết kiệm vay vốn. với 11.855 hộ gửi tiết kiệm. Nhìn chung thông qua mạng lưới giao dịch tại các xã thị trấn, ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và 4 hội đoàn thể, giải ngân đúng đối tượng, có chất lượng các chương trình tín dụng, giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác  có điều kiện mua sắm tư liện sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm, có chi phí học tập, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh…nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thoát nghèo bền vững, hạn chế tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội.

          Năm 2023 phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện các giải pháp hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Tăng trưởng nguồn vốn huy động và vốn tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, hoạt động giao dịch tại xã. Phấn đấu giảm nợ quá hạn dưới 0,3%, tỷ lệ thu nợ khoanh đến hạn đạt trên 10%. Dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng được UBND huyện khen thưởng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===