Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Kinh tế - Xã hội

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

09/05/2022

Ngày 8/5/2022, BHXH huyện Tri Tôn cùng Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Responsive image

Tính đến cuối tháng 4 năm 2022, toàn huyện có 5.996 người tham gia BHXH, tăng 51 người so với cuối tháng trước, chiếm khoảng 7,11% so với  lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc 4.831; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.165 người, tăng 43 người so với cuối tháng trước.

Tổng số người tham gia BHYT trong toàn huyện là 114.803 người, chiếm khoảng 97,40% dân số tham gia BHYT, giảm 87 người so với cuối tháng trước.

Nguyên nhân khi có sự tăng giảm về số người tham gia là do ảnh hưởng của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở một số địa bàn không còn thụ hưởng cính sách BHYT ở vùng KTXH đâc biệt khó khăn. 

Cần phát triển 2.206 người tham gia BHXH và 6.933 người tham gia BHYT. Do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đến người dân, người lao động về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; nâng cao nhận thức để chủ động, tích cực tham gia các chính sách trên, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2022 huyện Tri Tôn tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Mở rộng phát triển người tham gia BHXH, BHYT đặc biệt BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, góp phần đạt tỷ lệ bao phủ BHXH lực lượng trong độ tuổi lao động, hướng dẫn số người tham gia BHXH, BHYT được cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Sau lễ ra quân cán bộ cơ quan BHXH huyện và Bưu điện huyện Tri Tôn điễu hành trên các tuyến đường, đến hộ gia đình tuyên truyền các chính sách về BHXH, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===