Núi Tô: Tổ chức truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2022

Kinh tế - Xã hội

Núi Tô: Tổ chức truyền thông về giảm nghèo đa chiều năm 2022

15/11/2022

Sáng ngày 15/11/2022. UBND Xã Núi Tô Phối hợp với Phòng dân tộc, phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tri Tôn, tổ chức truyền thông về giảm nghèo Đa chiều trên địa bàn xã năm 2022, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, cho trên 100 bà con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Responsive image

          Tại buổi truyền thông bà con được phổ biến các kinh nghiệm, các gương điển hình trong thoát nghèo bền vững, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân, bên cạnh đó truyền thông các chính sách giáo dục, y tế, nhà ở, vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn năm 2022.

          Ngoài ra, buổi truyền thông còn đối thoại giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hiểu hơn về các chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ, song song đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp thoát nghèo bền vững. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cụ thể cần được giúp đỡ của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Núi Tô.

Kim Hane

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===