Hội nghị tập huấn “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023” trên địa bàn huyện Tri Tôn

Kinh tế - Xã hội

Hội nghị tập huấn “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023” trên địa bàn huyện Tri Tôn

14/09/2023

Sáng ngày 14/9/2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn, tổ chức Hội nghị tập huấn “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023”, cho gần 200 đại biểu, là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ xóa đói giảm nghèo, điều tra viên trên địa bàn 15 xã, thị trấn huyện Tri Tôn.

Responsive image

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được tiếp thu những nội dung về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Nghị định số 07, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, và quy trình xác định, cũng như các phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và mẫu biểu báo cáo theo quy định hiện nay; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp…., có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, các mẫu biểu của giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo, giấy chứng nhận hộ nghèo cận nghèo, giấy công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của địa phương về quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thông qua buổi tập huấn, giúp lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn, nắm rõ quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, khách quan, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng; nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo không bị lãng phí, phát huy tối đa hiệu quả.

Minh Ngọc

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===