Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn khảo sát công trình giao thông tại 2 xã

Kinh tế - Xã hội

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn khảo sát công trình giao thông tại 2 xã

13/06/2022

Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cùng lãnh đạo xã Tà Đảnh và Tân Tuyến vừa khảo sát triển khai các công trình giao thông trên địa bàn 2 xã.

Responsive image

          Thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trong  chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2025, 2 xã Tà Đảnh và Tân Tuyến đăng ký danh mục 13 công trình, với tổng số vốn 187,9 tỷ đồng. Trong này đáng chú ý là nâng cấp tuyến đường ĐH79 từ xã Tà Đảnh qua xã Tân Tuyến đến giáp ranh xã Mỹ Thái huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, tổng chiều dài 18km, bê tông tuyến lộ giao thông nông thôn cập kênh 10 từ trang trại chuối Xanh Việt, xã Tân Tuyến đến giáp ranh tỉnh Kiên Giang, bắt 2 cây cầu bê tông trên địa bàn xã Tân Tuyến, nâng cấp mở rộng đường từ cầu 11 đến kênh 2. Khu vực nhà máy sản xuất lúa giống Lộc Trời thuộc xã Tà Đảnh.

          Sau khi khảo sát thực tế hiện trạng các tuyến đường, bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn thống nhất với kế hoạch đầu tư trong này đề nghị UBND 2 xã xét thứ tự ưu tiên các công trình bức xúc cần thi công trước để ghi vốn năm 2023. Ngoài ra đề nghị UBND các xã tranh thủ mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động xã hội hóa các doanh nghiệp, các hộ dân có đất canh tác trong khu vực để bê tông các cầu giao thông nông thôn và sang lắp nền hạ mặt đường trước trong khi chờ đợi nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh phân bổ. Qua đó tạo diện mạo mới cho xã nông thôn mới nâng cao Tà Đảnh và xã nông thôn mới Tân Tuyến.

Châu Phong

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===