UB.MTTQVN tỉnh An Giang, tổ chức buổi khảo sát nắm bắt dư luận xã hội năm 2022 tại xã Châu Lăng

Khối Đảng - Khối Vận

UB.MTTQVN tỉnh An Giang, tổ chức buổi khảo sát nắm bắt dư luận xã hội năm 2022 tại xã Châu Lăng

25/05/2022

Sáng ngày 25 tháng 5, UB.MTTQVN tỉnh An Giang, trường Đại học An Giang phối hợp cùng MTTQ xã Châu Lăng, tổ chức buổi khảo sát nắm bắt dư luận xã hội năm 2022, liên quan đến đời sống, kinh tế của người dân trong trạng thái bình thường mới.

Responsive image

          Đoàn khảo sát đã nghe MTTQ xã và các Cộng tác viên DLXH của địa phương báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện công tác nắm bắt DLXH tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện. Do làm tốt công tác nắm bắt, tổng hợp dư luận nhân dân, MTTQ Việt Nam xã Châu Lăng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời về công tác hỗ trợ người lao động ảnh hưởng dịch Covid-19, và công tác tuyên truyền phòng chống dịch…. Đồng thời UB.MTTQ tỉnh An Giang, cũng đã phát phiếu khảo sát DLXH đối với 100 người dân, cùng 20 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Châu Lăng, về các vấn đề như; Mức độ hài lòng về đời sống hiện nay, số lần đã tiêm vacxin Covid-19, các giải pháp nâng cao thu nhập trong tình hình mới…

Tại buổi khảo sát, nhiều ý kiến về thực trạng công tác nắm bắt, và phản ánh DLXH tại địa phương, đã được các thành viên trong đoàn quan tâm trao đổi, nhất là việc nắm bắt tư tưởng nhân dân, DLXH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân.

Minh Ngọc

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===