Tri Tôn tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn về công tác giảm nghèo

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn về công tác giảm nghèo

14/11/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Tại huyện Tri Tôn, trong 2 ngày 13 và 14/11/2023, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp cùng Tỉnh đoàn An Giang tồ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn về công tác giảm nghèo năm 2023. Tham gia tập huấn có 70 đồng chí là bí thư, phó bí thư đoàn xã, thị trấn và các chi đoàn khóm ấp. Đến dự khai giảng có ông Cái Quang Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; Ông Đỗ Minh Sang - Phó bí thư Tỉnh Đoàn An Giang.

Responsive image

Các đoàn viên được giới thiệu cách nhận diện nghèo đa chiều; một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Các nội dung cơ bản về nghiệp vụ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, hướng dẫn triển khai công tác giảm nghèo của địa phương, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo như: hỗ trợ đào tạo nghề, vốn, người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả triển khai công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025 trong đoàn Thanh niên tại An Giang. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng được đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại mô hình đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn thị xã Tịnh Biên để học tập, trao đổi kinh nghiệm

Responsive image

Đợt tập huấn đem lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa, giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, những thành tựu, hạn chế tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện Chương trình. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên các cấp đối với công tác giảm nghèo.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===