Tri Tôn: Liên đoàn Lao động huyện kết nạp đoàn viên công đoàn mở rộng xã, phường, thị trấn

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn: Liên đoàn Lao động huyện kết nạp đoàn viên công đoàn mở rộng xã, phường, thị trấn

18/06/2022

Thực hiện công văn số 2515/LĐLĐ, ngày 05/05/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc mở rộng đối tượng kết nạp vào tổ chức công đoàn các xã, phường, thị trấn, Ngày 15/6, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn cùng công đoàn cơ sở cơ quan xã Lê Trì tổ chức kết nạp đoàn viên vào tổ chức công đoàn. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Tri Tôn chọn làm điểm, sau đó sẽ tiến hành triển khai đến tất cả các công đoàn cơ sở cơ quan các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Responsive image

Theo đó, liên đoàn lao động huyện Tri Tôn đã trao quyết định kết nạp mới 14 đoàn viên là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, chiến sĩ dân quân thường trực thuộc ban chỉ huy quân sự xã; lực lượng đảm bảo an ninh trật tự xã các trưởng, phó ấp trên địa bàn xã Lê Trì.

Từ đầu năm 2022 đến nay, LĐLĐ huyện Tri Tôn đã kết nạp mới 118 đoàn viên công đoàn; thành lập 3 công đoàn cơ sở doanh nghiệp và nghiệp đoàn có từ 20 công nhân lao động trở lên,  nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn huyện Tri Tôn hiện có 5.040 đoàn viên công đoàn, đang sinh hoạt tại 46 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Tri Tôn.

Dịp này công đoàn cơ sở cơ quan xã Lê Trì tổ chức sinh nhật tập thể  cho 12 đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong quí II năm 2022./.

Cẩm Vân

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===