Tri Tôn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Khối Đảng - Khối Vận

Tri Tôn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

21/11/2022

Ngày 21/11/2022 Trung tâm chính trị huyện kết hợp cùng Ban tuyên giáo huyện ủy, Ban Tổ chức huyện ủy Tri Tôn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022. Tham gia lớp học có trên 80 học viên là đảng ủy viên, chi ủy viên cac chi bộ trực thuộc huyện ủy, bí thư và pho bí thư cho bộ trực thuộc đảng ủy.

Responsive image

Trong thời gian 4,5 ngày các học viên được tiếp thu 7 chuyên đề gồm Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Công tác tư tưởng của tổ chức Đảng. Công tác tổ chức, công tác dân vận, kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên cơ sở. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===